Министар Синиша Мали разговарао са представницима спортских удружења о е-фискализацији

Министар је, заједно са сарадницима, током састанка одговарао на бројна питања представника спортских удружења, како би се разјасниле све њихове дилеме

Министар финансија у Влади Републике Србије Синиша Мали састао се данас са представницима спортских удружења, са којима је разговарао о прилогођавању пословања спортских организација са Законом о фискализацији, с обзиром на то да рок за наведено усклађивање истиче 30. априла 2022. године. 

Министар је, заједно са сарадницима, током састанка одговарао на бројна питања представника спортских удружења, како би се разјасниле све њихове дилеме, те појаснило у којим случајевима је потребно евидентирање промета на мало путем електронског фискалног уређаја, узимајући у обзир све специфичности активности спортских удружења. 

Детаљно је објашњена обавеза издавања фискалног рачуна за чланарине по основу којих чланови спортских удружења имају право на пружање услуга, као што је похађање тренинга.

Министар је позвао обвезнике фискализације да што пре прилагоде своје пословање са одредбама Закона о фискализацији, и да не чекају последњи тренутак, како би се избегло кашњење, јер се мора благовремено спровести поступак стављања у функцију електронских фискалних уређаја. 

Такође, појашњено је да и даље траје пријава локација пословних простора путем портала еПорези, што је неопходни први корак за прелазак на е-фискализацију. До сада је око 130.000 пореских обвезника пријавило локације продајних објеката. Након тога, порески обвезници захтевају безбедносни елемент од Пореске управе, а важно је да то ураде када су спремни, односно када знају који уређај ће користити. Безбедносни елементи се затим преузимају у надлежним филијалама Пореске управе, на посебно обележеним шалтерима.

Подсећамо да је одредбом члана 3. Закона о фискализацији прописано да је предмет фискализације промет добра и услуга на мало и примљени аванс за промет на мало. Прометом на мало сматра се сваки извршен промет добара и пружање услуга физичким лицима, као и сваки промет добара и услуга у малопродајним објектима, независно од тога да ли је корисник физичко лице, правно лице или предузетник, укључујући и промет извршен путем самонаплатних уређаја – аутомата. Малопродајним објектом сматра се сваки пословни простор и пословна просторија који се примарно користе за промет добара и пружање услуга физичким лицима.