Обвезници имају још недељу дана да пређу на нови модел е- фискализације

Министарство финансија подсећа да, у складу са Законом о фискализацији, сви обвезници фискализације имају још тачно недељу дана, до 30. априла 2022. године, да пређу…

E-fiskalizacija

Министарство финансија подсећа да, у складу са Законом о фискализацији, сви обвезници фискализације имају још тачно недељу дана, до 30. априла 2022. године, да пређу на модел е-фискализације, који подразумева употребу новог хардверског или софтверског решења. У складу са тим, потребно је да почев од 1. маја 2022. године, обвезници издају нове фискалне рачуне са QР кодом, како би наставили да раде у складу са Законом о фискализацији. У супротном, обвезници ће бити подложни казненим мерама, а у складу са поменутим законом.

Још једном подсећамо да су обвезници фискализације у обавези да најпре путем портала Пореске управе еПорези пријаве локације пословног простора и пословних просторија, а затим је потребно да преко електронског сервиса за фискализацију, ауторизоване особе траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређени пословни простор који су пријавили. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за ефискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити. Када је реч о фискалним уређајима, Пореска управа је до сада одобрила 462 елемената електронског фискалног уређаја, а на сајту Пореске управе пурс.гов.рс се налази списак елемената и произвођача, како би се обвезници одлучили који фискални уређај ће користити.

До данашњег дана укупно је 140.684 обвезника пријавило 204.353 локација пословног простора, а Пореска управа је израдила 200.329 безбедносних елемената по захтеву обвезника, од којих је преузето њих 173.438.

Позивамо обвезнике фискализације који су поднели пријаву и у своје пореско сандуче добили обавештење о израђеном безбедносном елементу, да га преузму у надлежној филијали Пореске управе. За уручење безбедносних елемената, Пореска управа ради сваког радног дана, као и за време Васкршњих празника, данас, у суботу 23. априла, као и у понедељак, 25. априла 2022. године, од 07:30 – 18:00 часова.

На новом систему тренутно се дневно прими преко три милиона рачуна са QР кодовима, а дан са највише рачуна је 21. април, када је Пореска управа примила 3,8 милиона нових фискалних рачуна.

Како обвезници не би имали додатни трошак због преласка на нови модел, држава је пријављеним обвезницима за субвенције исплатила 100 евра по сваком продајном месту и по сваком фискалном уређају још 100 евра, док је за привреднике који нису у систему ПДВ-а тај износ увећан за 20 одсто. Укупно је у ту сврху исплаћено око пет милијарди динара.

Предности које доноси нови систем е-фискализације су бројне за државу и привреду, јер се на тај начин сузбија нелојална конкуренција и омогућава ефикаснија борба против сиве економије, олакшава пословање, смањују се трошкови на дужи рок, укида се непотребно администрирање и ствара бољи пословни амбијент.

Грађани ће такође ефикасније моћи да се укључе у борбу против сиве економије, јер им је омогућено да преко QР кода проверају исправност сваког фискалног рачуна скенирањем мобилним телефоном. На тај начин купци утврђују да ли је порез који су платили завршио тамо где треба, у Пореској управи, што значи да нови систем омогућава купцима да буду контролори фискалних рачуна.

Уколико сте обвезник фискализације, потребно је да у најкраћем року испуните своју законску обавезу.