Електронска фискализација у Србији

Е-фискализација је обавезна у Републици Србији од 1. маја 2022. године, а подразумева употребу новог хардверског или софтверског решења, путем којих се издају фискални рачуни са QR кодом. Скенирањем QR кода купци и корисници услуга могу да провере да ли је рачун издат у складу са законом, а успостављају и везу са Пореском управом, те добијају информације да ли је њихов рачун валидан. Овај систем доноси бројне бенефите како држави, тако и привреди и грађанима.

Вести

Како да се ефискализујем?

Пријава пословних јединица

Пријава на електронски сервис за фискализацију

Упит за безбедносни елемент

Преузимање безбедносног елемента

Повезивање са Пореском управом

1

Од 1. октобра 2021. године обвезник фискализације на порталу Пореске управе еПорези попуњава пријаву својих пословних простора и пословних просторија.

2

Обвезник фискализације добија Упутство за увођење у фискализацију у пореско сандуче на порталу еПорези. Ауторизоване особе обвезника фискализације се пријављују на портал еПорези помоћу квалификованог сертификата, бирају ПИБ обвезника за којег желе да виде позивну поруку и директно са портала еПорези се пријављују на електронски сервис за фискализацију.

3

Преко електронског сервиса за фискализацију, ауторизоване особе траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређени пословни простор који су пријавили. Ауторизована особа такође може да назначи име, презиме и број личне карте или пасоша особе коју овлашћује за преузимање безбедносних елемената. Пријава се аутоматски одобрава, али у одређеним случајевима неопходно је да га прегледа и одобри службеник за увођење обвезника у фискализацију. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за ефискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити. Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја може се наћи на порталу Пореске управе.

4

Безбедносни елементи у виду паметне картице се персонализују и ауторизована особа добија обавештење о израђеном безбедносном елементу који ће бити на располагању за преузимање на шалтеру „Ваш порезник“ у надлежној филијали Пореске управе, осим за обвезнике ЦВПО који безбедносни елемент преузимају у Центру за велике пореске обвезнике. Уколико је безбедносни елемент у виду фајла, он се аутоматски шаљe у пореско сандуче где ће обвезник имати инструкције за њeгово преузимање.

5

Након што обвезник преузме безбедносни елемент, убацује га у уређај на начин и у складу са упутством произвођача електронског фискалног уређаја и врши се аутоматско повезивање са Пореском управом, чиме се завршава процес еФискализације.

Како да се еФискализујем?

Пријава пословних јединица

Од 1. октобра 2021. године обвезник фискализације на порталу Пореске управе еПорези попуњава пријаву својих пословних простора и пословних просторија.

Пријава на електронски сервис за фискализацију

Обвезник фискализације добија Упутство за увођење у фискализацију у пореско сандуче на порталу еПорези. Ауторизоване особе обвезника фискализације се пријављују на портал еПорези помоћу квалификованог сертификата, бирају ПИБ обвезника за којег желе да виде позивну поруку и директно са портала еПорези се пријављују на електронски сервис за фискализацију.

Упит за безбедносни елемент

Преко електронског сервиса за фискализацију, ауторизоване особе траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређени пословни простор који су пријавили. Ауторизована особа такође може да назначи име, презиме и број личне карте или пасоша особе коју овлашћује за преузимање безбедносних елемената. Пријава се аутоматски одобрава, али у одређеним случајевима неопходно је да га прегледа и одобри службеник за увођење обвезника у фискализацију. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за ефискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити. Регистар одобрених елемената електронског фискалног уређаја може се наћи на порталу Пореске управе.

Преузимање безбедносног елемента

Безбедносни елементи у виду паметне картице се персонализују и ауторизована особа добија обавештење о израђеном безбедносном елементу који ће бити на располагању за преузимање на шалтеру „Ваш порезник“ у надлежној филијали Пореске управе, осим за обвезнике ЦВПО који безбедносни елемент преузимају у Центру за велике пореске обвезнике. Уколико је безбедносни елемент у виду фајла, он се аутоматски шаљe у пореско сандуче где ће обвезник имати инструкције за њeгово преузимање.

Повезивање са Пореском управом

Након што обвезник преузме безбедносни елемент, убацује га у уређај на начин и у складу са упутством произвођача електронског фискалног уређаја и врши се аутоматско повезивање са Пореском управом, чиме се завршава процес еФискализације.

Документација

Активно

|

19.11.2021

Упутство за подношење пријаве за издавање безбедносног елемента

Активно

|

13.10.2021

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Корисничко упутство за подношење изјаве о заинтересованости за финансијску подршку за фискализацију

Активно

|

05.10.2021

Уредба о утврђивању Програма финансијске подршке обвезницима фискализације за усклађивање пословања са законом којим се уређује фискализација

Активно

|

01.10.2021

КОРИСНИЧКО УПУТСТВО

Koрисничко упутство за достављање података и генерисање јединствене ознаке о пословном простору и пословним просторијама електронским путем  

Активно

|

02.09.2021

Закон о фискализацији

Закон о фискализацији – („Службени гласник РС“ број 153/20, 96/21) у примени од 01/11/2021

Активно

|

02.09.2021

Уредба о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја

Уредба о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи („Службени гласник РС“, бр. 32/2021)

Активно

|

02.09.2021

Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало

Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“, бр. 32/2021)

Активно

|

02.09.2021

Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа

Правилник о врстама фПравилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна – („Службени гласник РС“ број 31/21, 99/21)

Активно

|

02.09.2021

Правилник о начину и поступку достављања података

Правилник о начину и поступку достављања података о издатим фискалним рачунима Пореској управи („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)

Активно

|

02.09.2021

Правилник о начину чувања и заштите података у интерној меморији електронског фискалног уређаја

Правилник о начину чувања и заштите података у интерној меморији електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)

Активно

|

26.08.2021

Правилник о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора

Правилник о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)

Активно

|

23.08.2021

Правилник о условима и процедури издавања и начину коришћења безбедносног елемента

Правилник о условима и процедури издавања и начину коришћења безбедносног елемента („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)

Активно

|

21.08.2021

Правилник о начину провере пријављених фискалних рачуна

Правилник о начину провере пријављених фискалних рачуна („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)

ПРИКАЖИ ВИШЕ

Најчешћа питања

У Техничком упутству за административни и технички преглед функционалности ЕСИР-а и Л-ПФР-а на страни 44, објашњен је начин евидентирања промета на фискалном уређају када је купац страни држављанин који захтева рефакцију ПДВ. С обзиром на чињеницу да се број (који је предвиђен за унос у опционом пољу купца) било ЗПППДВ било број оператера за рефакцију ПДВ добија тек након издавања фискалног рачуна, поставља се питање да ли је неопходно уносити овај број?

Шта се сматра малопродајним објектом (сваки пословни простор и пословна просторија који се примарно користи за промет добара и пружање услуга физичким лицима)? И да ли из малопродајног објекта треба свима да издајем фискалне рачуне?

Шта је пословни простор и пословна просторија?

Ко је обвезник фискализације?

Ако обављам промет на мало искључиво путем интернета да ли морам да издајем фискални рачун у папирној форми?

Шта је безбедносни елемент, да ли морам то да имам?

Где да набавим безбедносни елемент?

Да ли безбедносни елемент има неки рок трајања?

Шта да радим ако изгубим или оштетим безбедносни елемент?

Где да пријавим или ажурирам податке о пословним просторима?

Ако обављам делатност која јесте ослобођена од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе, али истовремено обављам и делатност која није ослобођена, да ли морам да имам електронски фискални уређај?

Које податке мора да садржи фискални рачун?

Да ли могу да на фискални рачун ставим и неке рекламне поруке?

Како да доставим Пореској управи податке о издатим фискалним рачунима када нестане интернет (када је у прекиду)?

Да ли при сваком промету морам да издам и предрачун?

Да ли морам да унесем и ПИБ купца ако је он правно лице?

Како да изменим пореску стопу у систему?

Уколико купац испоручену робу или услуге плаћа користећи више од једног начина плаћања (нпр. део готовином, а део чеком) да ли то мора да се искаже на фискалном рачуну?

Колико дуго се може вршити провера фискалних рачуна преко система за проверу?

Имајући у виду нови Закон о фискализацији да ли ће и даље бити обавезно водити КЕП књигу (Књигу о евиденцији промета)?

Када купац дође да купи телевизор на 5 рата, да ли се за сваку рату посебно купцу издаје по један фискални рачун ( Колико рата толико рачуна )?

Послујем више година као предузетник паушалац са шифром делатности 6202 (консалтинг у ИТ) и радим искључиво са фирмама. Никада нисам имао, нити ћу имати промет на мало тј. пословање са физичким лицима. Да ли сам у обавези да набављам опрему по новом закону?

Да ли је обвезник са шифром делатности 41.20 – изградња стамбених и нестамбених објеката приликом продаје станова физичким лицима дужан да издаје фискалне рачуне ?

Шта подразумева нови модел фискализације?

Када почиње транзициони период и до када морам у потпуности да пређем на нови модел?

Који фискални уређај да изаберем?

Како се пријављујем/фискализујем у новом моделу?

Када треба да користим виртуелни ПФР?

Да ли ћу имати трошкове при преласку на нови модел фискализације?

Да ли могу да издајем рачуне и приликом прекида интернет везе?

Да ли ћу моћи да проверим да ли је фискални рачун валидан?

Да ли је неопходно дефискализовати стари фискални уређај?

Који су бенефити новог модела фискализације?

ПРИКАЖИ ВИШЕ