Електронска фискализација у Србији

Сви обвезници фискализације у Републици Србији треба да пређу на нови модел фискализације који подразумева употребу нових хардверских и софтверских решења.

Како да се ефискализујем?

Пријава пословних јединица

Пријава на Сервис за пореске обвезнике

Упит за безбедносни елемент

Преузимање безбедносног елемента

Повезивање са Пореском управом

1

Од 1. октобра 2021. године обвезник фискализације на порталу Пореске управе еПорези попуњава пријаву својих пословних јединица/продајних објеката.

2

Обвезник фискализације добија Упутство за увођење у фискализацију у пореско сандуче на порталу еПорези. Ауторизоване особе обвезника фискализације се пријављују на портал еПорези помоћу квалификованог сертификата, бирају ПИБ обвезника за којег желе да виде позивну поруку и директно са портала еПорези се пријављују на Сервис за пореске обвезнике (еФискализација).

3

Преко еФискализације, ауторизоване особе траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређени пословни простор који су пријавили. Ауторизована особа такође може да назначи име, презиме и број личне карте или пасоша особе коју овлашћује за преузимање безбедносних елемената. Захтев се аутоматски одобрава, али у одређеним случајевима неопходно је да га прегледа и одобри службеник за увођење обвезника у фискализацију. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за ефискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити.

4

Безбедносни елементи у виду паметне картице се персонализују и ауторизована особа добија обавештење о израђеном безбедносном елементу који ће бити на располагању за преузимање на шалтеру „Ваш порезник“ у надлежној филијали Пореске управе. Уколико је безбедносни елемент у виду фајла, он се аутоматски шаљe у пореско сандуче где ће обвезник имати инструкције за њeгово преузимање.

5

Након што обвезник преузме безбедносни елемент, убацује га у уређај и врши се аутоматско повезивање са Пореском управом, чиме завршава процес ефискализације.

Како да се еФискализујем?

Пријава пословних јединица

Од 1. октобра 2021. године обвезник фискализације на порталу Пореске управе еПорези попуњава пријаву својих пословних јединица/продајних објеката.

Пријава на Сервис за пореске обвезнике

Обвезник фискализације добија Упутство за увођење у фискализацију у пореско сандуче на порталу еПорези. Ауторизоване особе обвезника фискализације се пријављују на портал еПорези помоћу квалификованог сертификата, бирају ПИБ обвезника за којег желе да виде позивну поруку и директно са портала еПорези се пријављују на Сервис за пореске обвезнике (еФискализација).

Упит за безбедносни елемент

Преко еФискализације, ауторизоване особе траже израду безбедносних елемената за одређени ПИБ и одређени пословни простор који су пријавили. Ауторизована особа такође може да назначи име, презиме и број личне карте или пасоша особе коју овлашћује за преузимање безбедносних елемената. Захтев се аутоматски одобрава, али у одређеним случајевима неопходно је да га прегледа и одобри службеник за увођење обвезника у фискализацију. Важно је да обвезник наручи безбедносни елемент када је спреман за ефискализацију, односно када зна који фискални уређај ће користити.

Преузимање безбедносног елемента

Безбедносни елементи у виду паметне картице се персонализују и ауторизована особа добија обавештење о израђеном безбедносном елементу који ће бити на располагању за преузимање на шалтеру „Ваш порезник“ у надлежној филијали Пореске управе. Уколико је безбедносни елемент у виду фајла, он се аутоматски шаљe у пореско сандуче где ће обвезник имати инструкције за њeгово преузимање.

Повезивање са Пореском управом

Након што обвезник преузме безбедносни елемент, убацује га у уређај и врши се аутоматско повезивање са Пореском управом, чиме завршава процес ефискализације.

Документација

Активно

|

02.09.2021

Закон о електронској фискализацији

Закон о електронској фискализацији (“Службени гласник РС”, бр. 153/2020)

Активно

|

02.09.2021

Уредба о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја

Уредба о облику и садржају регистра елемената електронских фискалних уређаја, врстама електронских фискалних уређаја, начину њиховог коришћења и одобравања, аутоматској обустави рада електронског фискалног уређаја, појединостима алтернативног приступа сталној интернет вези и начину увида у податке достављене Пореској управи („Службени гласник РС“, бр. 32/2021)

Активно

|

02.09.2021

Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало

Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета на мало преко електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“, бр. 32/2021)

Активно

|

02.09.2021

Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа

Правилник о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)

Активно

|

02.09.2021

Правилник о начину и поступку достављања података

Правилник о начину и поступку достављања података о издатим фискалним рачунима Пореској управи („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)

Активно

|

02.09.2021

Правилник о начину чувања и заштите података у интерној меморији електронског фискалног уређаја

Правилник о начину чувања и заштите података у интерној меморији електронског фискалног уређаја („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)

Активно

|

26.08.2021

Правилник о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора

Правилник о врсти и начину достављања података о пословном простору и пословним просторијама, као и о начину генерисања ознаке пословног простора („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)

Активно

|

23.08.2021

Правилник о условима и процедури издавања и начину коришћења безбедносног елемента

Правилник о условима и процедури издавања и начину коришћења безбедносног елемента („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)

Активно

|

21.08.2021

Правилник о начину провере пријављених фискалних рачуна

Правилник о начину провере пријављених фискалних рачуна („Службени гласник РС“, бр. 31/2021)

ПРИКАЖИ ВИШЕ

Најчешћа питања

Ко је обвезник фискализације?

Ако обављам промет на мало искључиво путем интернета да ли морам да издајем фискални рачун у папирној форми?

Шта је безбедносни елемент, да ли морам то да имам?

Где да набавим безбедносни елемент?

Да ли безбедносни елемент има неки рок трајања?

Шта да радим ако изгубим или оштетим безбедносни елемент?

Где да пријавим или ажурирам податке о пословним просторима?

Ако обављам делатност која јесте ослобођена од обавезе евидентирања промета преко фискалне касе, али истовремено обављам и делатност која није ослобођена, да ли морам да имам електронски фискални уређај?

Које податке мора да садржи фискални рачун?

Да ли могу да на фискални рачун ставим и неке рекламне поруке?

Како да доставим Пореској управи податке о издатим фискалним рачунима када нестане интернет (када је у прекиду)?

Да ли при сваком промету морам да издам и предрачун?

Да ли морам да унесем и ПИБ купца ако је он правно лице?

Како да изменим пореску стопу у систему?

Уколико купац испоручену робу или услуге плаћа користећи више од једног начина плаћања (нпр. део готовином, а део чеком) да ли то мора да се искаже на фискалном рачуну?

Колико дуго се може вршити провера фискалних рачуна преко система за проверу?

Имајући у виду нови Закон о фискализацији да ли ће и даље бити обавезно водити КЕП књигу (Књигу о евиденцији промета)?

Када купац дође да купи телевизор на 5 рата, да ли се за сваку рату посебно купцу издаје по један фискални рачун ( Колико рата толико рачуна )?

Послујем више година као предузетник паушалац са шифром делатности 6202 (консалтинг у ИТ) и радим искључиво са фирмама. Никада нисам имао, нити ћу имати промет на мало тј. пословање са физичким лицима. Да ли сам у обавези да набављам опрему по новом закону?

Да ли је обвезник са шифром делатности 41.20 – изградња стамбених и нестамбених објеката приликом продаје станова физичким лицима дужан да издаје фискалне рачуне ?

Шта подразумева нови модел фискализације?

Када почиње транзициони период и до када морам у потпуности да пређем на нови модел?

Који фискални уређај да изаберем?

Како се пријављујем/фискализујем у новом моделу?

Када треба да користим виртуелни ПФР?

Да ли ћу имати трошкове при преласку на нови модел фискализације?

Да ли могу да издајем рачуне и приликом прекида интернет везе?

Да ли ћу моћи да проверим да ли је фискални рачун валидан?

Да ли је неопходно дефискализовати стари фискални уређај?

Који су бенефити новог модела фискализације?

ПРИКАЖИ ВИШЕ